Home

Reklama

inzercia-vadimMáme pre Vás vylepšený mediaplán:

Presné cielenie – vysoká miera vhodnosti (afinita) kampane na cieľovú skupinu, kvalitnejší poslucháči.
Vyššia lojalita – naši poslucháči sa s vašou reklamou stotožňujú, vašu reklamu považujú sa dôveryhodnú.
Vysoka frekvencia – vysoká pravdepodobnosť zasiahnutia poslucháčov vašou reklamou počas celého dňa.
Nízke vstupné náklady – výhodná cena v prepočte na jedno odvysielanie spotu a nízka cena produkcie zaručujú vysokú pravdepodobnosť návratu vašej investície do reklamy.

Cieľová skupina charakteristika:

Muži 70 % Ženy 30 %
Vek: 25 – 50
Vzdelanie: stredoškolské, vysokoškolské
Bydlisko: mesto
Postavenie v zamestnaní: podnikateľ, manažér, živnostník, vedúci pracovník

Náš obchodný tím je tu pre Vás:

Braňo Gašparík
obchodný manažér
mobil: +421 905 589 936
e-mail: gasparik@rockovarepublika.sk

Vladimíra Pavlíková
obchodná manažérka
mobil: +421 917 110 889
e-mail: pavlikova@rockovarepublika.sk

Kontakt pre reklamu:

Fakturačné údaje:
Media Rock, s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava
IČO: 48283495
IČ DPH: SK2120133026
tel.: +421 2 544 300 13
e-mail: reklama@rockovarepublika.sk

Mediálna spolupráca a marketing:

Dagmar Mattonová
mobil: +421 905 974 945
e-mail: mattonova@rockovarepublika.sk

Špeciálne projekty a spolupráca s pubmi:

Eva Čekovská
mobil: +421 915 909 923
e-mail: cekovska@rockovarepublika.sk