Home

Reklama

inzercia-vadimMáme pre Vás vylepšený mediaplán:

Presné cielenie – vysoká miera vhodnosti (afinita) kampane na cieľovú skupinu, kvalitnejší poslucháči.
Vyššia lojalita – naši poslucháči sa s vašou reklamou stotožňujú, vašu reklamu považujú sa dôveryhodnú.
Vysoka frekvencia – vysoká pravdepodobnosť zasiahnutia poslucháčov vašou reklamou počas celého dňa.
Nízke vstupné náklady – výhodná cena v prepočte na jedno odvysielanie spotu a nízka cena produkcie zaručujú vysokú pravdepodobnosť návratu vašej investície do reklamy.

Cieľová skupina charakteristika:

Muži 70 % Ženy 30 %
Vek: 25 – 50
Vzdelanie: stredoškolské, vysokoškolské
Bydlisko: mesto
Postavenie v zamestnaní: podnikateľ, manažér, živnostník, vedúci pracovník

Obchod, reklama, mediálna spolupráca a marketing:

Mgr. Matej Oravec
projektový manžér
mobil: +421 910 888 033
e-mail: oravec@rockovarepublika.sk

Fakturačné údaje:
Media Rock, s.r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava
IČO: 48283495
IČ DPH: SK2120133026
tel.: +421 2 544 300 13